Home Consortium Events Jobs Links Contact Internal Breinfest
Research
Partners
News
Press coverage
Press release
Nederlands
English
Braingain Consortium gaat onderzoeksresultaten toepassen om een rechtstreekse verbinding tussen hersenen en computer te realiseren.

De Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteiten van Utrecht, Maastricht en Twente, TNO en een aantal grote en kleine bedrijven en patientengroeperingen gaan hun krachten bundelen op het gebied van Brain-Computer en Computer-Brain Interfacing. Doel is om recente ontwikkelingen op het gebied van de analyse en beÔnvloeding van hersenactiviteit toe te passen ten behoeve van verbetering van de levenskwaliteit en prestatie van zowel patiŽnten als gezonde personen.

Brain Computer Interfacing
In Brain Computer Interfacing (BCI) wordt een rechtstreekse verbinding tussen computer en hersenen gemaakt waarbij de gebruiker met gedachten een computer aanstuurt, of de computer de hersenen stimuleert. De technologie op dit gebied vordert zo snel dat mogelijk over een aantal jaren een patiŽnt, die niet meer kan bewegen of communiceren door een ziekte als amyotrofe laterale sclerose (ALS), toch contact kan maken met zijn omgeving. Dit zou kunnen door een mentale actie, zoals het voorstellen van een beweging of de aandacht selectief te richten op een geluid. Fundamenteel onderzoek in de neuro-cognitie maakt langzamerhand duidelijk welke coderingen in de hersenen gebruikt worden bij communicatie en beweging en hoe die codes gedetecteerd kunnen worden. Een aantal bedrijven die hulpmiddelen voor gehandicapten maken gaat meewerken bij het bruikbaar maken van deze technologie voor patiŽnten met ALS of b.v. dwarslaesies.

Beheersing van mentale activiteit
BCI is ook in te zetten als er geen apparaat bestuurd hoeft te worden. De gebruiker ontvangt dan informatie over de eigen hersenactiviteit, zodat hij/zij kan leren deze te beheersen. Dat biedt grote kansen voor de behandeling van stoornissen waarbij bijvoorbeeld door een overmaat aan activiteit van bepaalde hersencentra iemand stemmen in zijn hoofd hoort of zonder oorzaak angstig is. Het onderzoek in Maastricht loopt voorop bij de ontwikkeling van dit soort nieuwe therapieŽn. De nare bijwerkingen van medicijnen die ongewenste hersenactiviteit bedwingen kunnen daarmee waarschijnlijk vermeden worden. Geimplanteerde elektrodes kunnen niet alleen de natuurlijke activiteit van de hersenen detecteren maar ook rechtstreeks zenuwcellen prikkelen. Spectaculaire resultaten om spierbevingen tenminste voor een aantal jaren te verminderen zijn reeds behaald bij Parkinson-patiŽnten. Deze progressieve ziekte wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. Ook het onderdrukken van chronische pijn en epileptische aanvallen staan op de agenda van het enthousiaste team van onderzoekers.

Onbewezen claims
De neuro-feedback beweging claimt dat het aanleren van controle over simpele karakteristieken van eigen hersensignalen een goede behandeling van de meest uiteenlopende aandoeningen is. Het zou natuurlijk geweldig zijn als maatschappelijk problemen, zoals het grote aantal kinderen met ADHD, hiermee aangepakt kan worden. De onderzoekers wijzen echter wel kritisch naar deze onbewezen claims. In samenwerking met patiŽntenorganisaties zullen gedegen studies naar de werking en effectiviteit van deze simpele systemen opgezet worden om de toepasbaarheid van neuro-feedback te evalueren.

Ook voor gezonde mensen
De psychiatrische en neurologische professionals in het consortium willen ook onderzoeken of moderne analyses van hersensignalen inzetbaar en effectief zijn voor specifiek gerichte therapieŽn. Daarnaast is met dezelfde technologie het vergroten van de prestatie en gezondheid of kwaliteit van leven in het algemeen te bereiken. De maatschappelijke kosten van stress zijn hoog en het aanleren van ontspanning, concentratie en meditatie zijn mogelijk een hele goede toepassing van BCI voor gezonde personen.

Onderzoek met economisch perspectief
Om ook een grote economische impuls te creŽren zal het consortium de mogelijkheden van de wetenschappelijke vernieuwing breed uitwerken zodat ook gezonde mensen van de nieuwe technologie kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan het besturen van een computerspel door middel van de gedachten. Of dat informatie alleen op een beeldscherm verschijnt wanneer uit de hersenactiviteit van de kijker blijkt dat hij/zij er ook echt visuele aandacht voor heeft. Deze toepassing kan nuttig zijn bij bagagecontrole op een vliegveld en voor luchtverkeersleiders. De informatica afdelingen in Nijmegen en Twente zullen de complexe analyses van de signalen en de gebruikersinterface aspecten verder uitwerken. Het MKB en een aantal spin-off bedrijven zullen de commercialisering voor hun rekening nemen. En TNO zal, als intermediair tussen onderzoekers en bedrijfsleven, helpen met het ontwikkelen en evalueren van de technologie.

Samen met de industriŽle en maatschappelijke partners zien de onderzoekers dat herkenning van patronen van hersenactiviteit en de beÔnvloeding daarvan veel potentie heeft voor commerciŽle en maatschappelijke innovatie. De tijd is nu rijp voor het uitbreiden en vooral toepassen van deze kennis.September 2006